CERTYFIKAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO

BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO

Arvid Nordquist chce chronić środowisko i zapewniać bezpieczne warunki pracy w całym łańcuchu produkcji, a także zapobiegać dyskryminacji i pracy dzieci.

W wielu krajach, gdzie uprawia się kawę, występuje ryzyko związane z zaniedbywaniem kwestii ochrony środowiska i praw pracownika. Niestety w wielu z nich korupcja i praca dzieci są powszechnym zjawiskiem. W związku z powyższym jako importer musimy zachować wielką ostrożność i działać odpowiedzialnie

PIERWSI W SKANDYNAWII KAWY W 100% CERTYFIKOWANE

Już od czerwca 2014 roku Arvid Nordquist kupuje kawę wyłącznie z plantacji, których całe uprawy są objęte certyfikatem zrównoważonego rozwoju UTZ, Fairtrade lub KRAV. Powyższe procesy certyfikacji uwzględniają liczne kryteria wymuszające na plantatorach doskonalenie praktyk rolniczych oraz poprawianie warunków pracy na plantacjach kawy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Systemy certyfikacji uwzględniają kryteria wymuszające doskonalenie praktyk rolniczych, poprawę warunków pracy i zwiększanie praw pracowników. Przeciwdziałają pracy dzieci i dyskryminacji. Stawiają także wymagania względem ochrony środowiska między innymi: konieczność optymalizacji ilości zużywanej wody i zmniejszenie zużycia energii. Plantacje wykorzystują odpadowy miąższ owoców jako nawóz naturalny, materiał do okrycia gleby oraz w biogazowniach jako paliwo do produkcji energii odnawialnej.

Kontrole zewnętrzne

Najważniejsze dla nas, że nasi klienci mogą być pewni, że raz w roku przeprowadzane są kontrole przez bezstronne i niezależne podmioty zewnętrzne. Kontrole te gwarantują, że plantator przestrzega wszystkich kryteriów wymaganych w ramach procesu certyfikacji. Certyfikacja UTZ stanowi wsparcie dla plantatora w zakresie wiedzy na temat doskonalenia praktyk rolniczych w celu podnoszenia jakości, co przekłada się na lepsze warunki ekonomiczne. Przynajmniej 90% ziaren kawy w podstawowym asortymencie Arvid Nordquist posiada certyfikat UTZ.

Close-up shot of coffee leaves

100% certyfikowana zrównoważony rozwój

Podstawowy asortyment Arvid Nordquist składa się w przynajmniej 90% z ziaren kawy z certyfikatem UTZ. Pozostałe 10% to ziarna posiadające certyfikat UTZ, Fairtrade oraz Rainforest Alliance. Co oznaczają te certyfikaty?

Więcej informacji tutaj:

W 100% skompensowana klimatycznie

Każdy wypity kubek kawy Arvid Nordquist przyczynia się do posadzenia kolejnego drzewa w obszarach po wyrębie lasów w krajach uprawiających kawę.

Grown By Women

Ważnym elementem naszej walki z ubóstwem jest w większym stopniu zaangażowanie kobiet w gospodarkę oraz rynek pracy. To jeden z celów rozwojowych ONZ i chcemy pomóc w jego osiągnięciu.