KAWA W 100% SKOMPENSOWANA KLIMATYCZNIE

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

Każdy wypity kubek kawy Arvid Nordquist przyczynia się do posadzenia kolejnego drzewa w obszarach po wyrębie lasów w krajach uprawiających kawę.

Cały proces produkcji kawy generuje emisje CO2, od etapu uprawy aż po konsumpcję. Palarnia kawy Arvid Nordquist działa aktywnie na rzecz ograniczenia swoich emisji oraz wpływu na środowisko. Emisje, których jeszcze nie udało nam się wyeliminować, kompensujemy poprzez sadzenie drzew w krajach uprawy kawy. 

SADZENIE DRZEW

Sadzenie drzew to jeden z wielu sposobów kompensowania emisji gazów cieplarnianych. Około 17%, mniej więcej 6 mld ton światowych emisji CO2, wynika z niezrównoważonego wykorzystania gleby, między innymi wycinki lasów. Jedno drzewo średniej wielkości pochłania setki tysięcy kilogramów CO2 przez cały okres swojego życia. Dlatego sadzenie drzew jest skutecznym sposobem wiązania dwutlenku węgla i poprawy klimatu.

ZARÓWNO DLA LUDZI, JAK I ŚRODOWISKA

Drzewa wpływają korzystnie również na glebę, zaopatrzenie w wodę oraz życie roślin i zwierząt na danym obszarze, a także zapewniają nowe możliwości gospodarcze dla ludzi i społeczności związanych z danym obszarem. Sadzenie drzew i ograniczanie wycinki lasów jest postrzegane jako najefektywniejszy kosztowo sposób walki z efektem cieplarnianym.

W 100% certyfikowana pod kątem zrównoważonego rozwoju

Arvid Nordquist chce chronić środowisko i zapewniać bezpieczne warunki pracy w całym łańcuchu produkcji, a także zapobiegać dyskryminacji i pracy dzieci.

Grown by Women

Ważnym elementem naszej walki z ubóstwem jest w większym stopniu zaangażowanie kobiet w gospodarkę oraz rynek pracy. To jeden z celów rozwojowych ONZ i chcemy pomóc w jego osiągnięciu.