GROWN BY WOMEN

PROMUJEMY KOBIETY I ICH PRACĘ

Ważnym elementem naszej walki z ubóstwem jest w większym stopniu zaangażowanie kobiet w gospodarkę oraz rynek pracy. To jeden z celów rozwojowych ONZ i chcemy pomóc w jego osiągnięciu. Nasza kawa AMIGAS jest produkowana z ziaren pochodzących z plantacji prowadzonych przez kobiety*. Poprzez długoterminowe wspieranie takich plantacji Arvid Nordquist przyczynia się do lepszych warunków życia kobiet. *Przynajmniej w 50%, w zależności od oferty.

AMIGAS ZMIENIA ŚWIAT

Kobiety pracujące na plantacjach kawy rzadko mają dostęp do niezbędnych zasobów potrzebnych do rozwoju plantacji i dlatego trudno jest im poprawić swoje warunki życia. Wiele kobiet pozostaje samych z plantacjami w momencie śmierci męża lub gdy ten wyjeżdża do miasta w poszukiwaniu pracy. Jeśli kobiety nie są właścicielkami kawałka ziemi, trudno jest im wziąć kredyt potrzebny na rozwój upraw i wydajność produkcji. Kawa AMIGAS Arvid Nordquist pomaga zmienić życie tych kobiet i ich rolę w krajach produkujących kawę.

„70% kawy produkowanej na świecie pochodzi z małych rodzinnych plantacji, często w krajach, gdzie panuje ubóstwo. Kobiety często wykonują większość pracy, jednak nie otrzymują odpowiedniej zapłaty, aby móc godnie żyć. Grown by women pomaga poprawić warunki życia takich kobiet”.
Wilhelm Nordquist, dyrektor ds. zaopatrzenia, palarnia kawy Arvid Nordquist

KAWA Z PLANTACJI PROWADZONYCH PRZEZ KOBIETY

Kawa AMIGAS pochodzi z plantacji prowadzonych przez kobiety. Dzięki zrzeszaniu się w ramach spółdzielni, certyfikację Fairtrade oraz pomocy ze strony organizacji handlowych plantatorki uczestniczą w szkoleniach w zakresie doskonalenia praktyk rolniczych, dostosowania się do zmian klimatycznych oraz poprawy środowiska.

W 100% certyfikowana pod kątem zrównoważonego rozwoju

Arvid Nordquist chce chronić środowisko i zapewniać bezpieczne warunki pracy w całym łańcuchu produkcji, a także zapobiegać dyskryminacji i pracy dzieci.

Young plant growing in soil on green bokeh background

W 100% skompensowana klimatycznie

Każdy wypity kubek kawy Arvid Nordquist przyczynia się do posadzenia kolejnego drzewa w obszarach po wyrębie lasów w krajach uprawiających kawę.